Image
 

Over Drie Essen

Drie Essen is een organisatie die zich ten doel stelt om het (leren) zwemmen en sporten in water aan te bieden op een unieke wijze die waarborgt dat elke klant met veel plezier, intensiteit en betrokkenheid kan deelnemen. Wij bieden zwemactiviteiten aan voor alle leeftijden en alle doelgroepen op diverse locaties. Met een enthousiast, gediplomeerd en gemotiveerd team streven wij ernaar onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden.

De medewerkers in onze organisatie maken navolgende waarden zichtbaar:

woordenwolk over drie essen
 
Betrokkenheid    “Zonder betrokkenheid is er geen inzet en toewijding”

Wanneer u Drie Essen bezoekt zult u merken dat ons team veel waarde hecht aan het welzijn en de betrokkenheid van u en uw kind. Dat vertaalt zich naar vele gebieden. De medewerkers van receptie, horeca en civiele dienst streven ernaar u te verwelkomen in een schone en vriendelijke omgeving. De lesgevers proberen hun lessen optimaal af te stemmen zodat de betrokkenheid zo groot mogelijk zal zijn. Welbevinden en betrokkenheid zijn geen doel op zich maar een middel om tot maximale ontwikkeling en effect te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat talenten en kwaliteiten van mensen kunnen groeien door inspanning.

Professionaliteit   “Niet vernieuwen is vernauwen”

Om te waarborgen dat leren, werken en plezier optimaal samengaan is het van essentieel belang dat de medewerkers goed geschoold en gediplomeerd zijn. Maar dat is niet voldoende in een maatschappij die zo snel verandert. Steeds opnieuw zullen wij nieuwe inzichten in markt en maatschappij toetsen op de waarde die deze inzichten kunnen hebben op bedrijfsvoering, zwem-onderwijs en sportactiviteiten. Wij onderhouden een proces van permanente interne en externe scholing, zodat de medewerkers goed op de hoogte blijven en nieuwe trends kunnen toepassen. Professionaliteit is voor ons de bedding voor de visie die wij hebben op het gebied van (leren) zwemmen en sporten in het water.

Plezier   “Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet”

Bij alle activiteiten wordt ernaar gestreefd om de les dusdanig aan te bieden dat deelname ook plezierig is. Plezier is niet alleen doel maar vooral een gevolg. Het enthousiasme van de lesgever, de keuze in oefenstof en het gebruik van divers materiaal leiden tot betrokkenheid en plezier in de lessen. Het leren zwemmen of werken aan conditie gaat dan veel makkelijker en beter en daardoor ook met meer effect.