Image
 

 

Innovatief

“Elk kind is uniek en heeft recht op zijn eigen leerweg.”

In elke zwemles wordt gewerkt in dieper water omdat dit leidt tot de beste motorische ontwikkeling. Ook worden pedagogische inzichten van het kleuteronderwijs gebruikt die leiden tot grote betrokkenheid, welbevinden en fundamenteel leren. Tijdens de les wordt de groep regelmatig opgesplitst en kunnen kinderen zelfstandig werken met stuurkaarten en materialen. Door op deze manier te werken wordt de effectiviteit beduidend hoger en kan de oefenstof meer afgestemd worden op het individuele leerniveau.
 

ImageScroll voor meer informatie

 

Betrokkenheid en welbevinden

“Alleen kinderen die het goed maken, kunnen het goed maken.”

Het werken in groepjes past helemaal bij de pedagogische principes van het kleuteronderwijs. Wanneer kinderen zelfstandig en samen mogen werken komt dat tegemoet aan hun behoefte aan uitdaging, bewegingsdrang en leergierigheid. Bovendien wordt het dan mogelijk om diverse materialen en stuurkaarten te gebruiken om de leerstof veelzijdiger en uitnodigend te presenteren. Deze factoren verhogen het gevoel van betrokkenheid en welbevinden. Wanneer de betrokkenheid en het welbevinden maximaal zijn tijdens het proces van leren dan zullen kinderen zich maximaal ontwikkelen!
 

ImageScroll voor meer informatie

Professionaliteit

“Niet de beste lesgevers, maar het beste in lesgevers maakt het verschil.” [Marcel v Herpen]

Naast de basisopleiding zijn alle lesgevers extra geschoold in de EasySwim methode. Zij hebben daarmee een volle rugzak met kennis en kunde over het aanleren van zwemmen én het omgaan met kinderen. Daarnaast is er een continu proces van bijscholing en verdieping. De vorderingen van de kinderen worden continue gemonitord door de lesgevers. Op de persoonlijke pagina kunnen ouders informatie vinden, lessen afmelden en inhaallessen plannen. Aangezien wij hechten aan transparantie zijn ouders op alle locaties in staat om de zwemlessen te volgen. Vanaf de tribune, door ramen of via camera’s kan gekeken worden en tijdens de kijklessen kunnen ouders communiceren met de lesgever.
 

ImageScroll voor meer informatie